Lễ hội Việt Nam 2020 - Trái tim Việt Nam và Châu Á


Cố vấn chính
Người sáng lập・Nguyên Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao

IWAO MATSUDA


Trưởng ban tổ chức
Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản

VŨ HỒNG NAM


Chủ tịch ủy ban điểu hành chung
Hạ Nghị Sĩ

YOICHIRO AOYAGI
Sự kiện Lễ hội Việt Nam 2020 - Trái tim Việt Nam - Châu Á
Đơn vị tổ chức Lễ hội Việt Nam 2020 – Ban điều hành lễ hội Trái tim Việt Nam - Châu Á
Đồng tổ chức Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản
Ban chỉ đạo Cố vấn chính: Ngài Iwao Matsuda, Người sáng lập - Nguyên Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao
Chủ tịch ủy ban điều hành: Ngài Vũ Hồng Nam Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản
Chủ tịch ủy ban điều hành chung : Ngài Yoichiro Aoyagi  Thành viên Hạ viện
Lịch trình 10:00-19:00 ngày 7 và 8 tháng 11 năm 2020 (Thứ 7 và Chủ Nhật)
Lễ khai mạc : 11:00 ngày 7 tháng 11 năm 2020 (Thứ 7)
Địa điểm Quảng trường sự kiện Công viên Yoyogi
Vé vào Miễn phí vé vào cổng
※Mưa vẫn tiến hành và sẽ bị hủy nếu có bão
※Để đảm bảo cho sự an toàn của những người tham gia, chúng tôi yêu cầu đeo khẩu trang và tiến hành đo thân nhiệt ở cửa ra vào.
Gian hàng Doanh nghiệp, nhà hàng, cửa hàng, và các tổ chức khác liên quan đến Việt Nam và Châu Á có giấy phép kinh doanh